Rengjørings- og desinfeksjonsmiddel, Tana, Apesin Rapid, 5 L

Rask desinfiserende rengjøring for overflater.

Varenummer: T04603 Kategorier: , , ,

Ikke kunde hos oss allerede? Fyll ut skjemaet her.

Produktinfo

Apesin Rapid for rask desinfiserende rengjøring av overflater.

Ytelse:
APESIN Rapid inneholder en ny type av aktiv substans kombinert med
et bredt virkningsspektrum i en ekstremt lav konsentrasjon, uten
formaldehyd eller andre aldehyder. Utmerket rengjøring i kombinasjon
med høy materialkompatibilitet. God sensorisk aksept blant ansatte og pasienter
ved bruk av produktet. Kan brukes i fjerndoseringsutstyr.
Ved bruk av 2 l doseringsflaske, gjør den integrerte doseringsinnretning
målingen enkel og pålitelig. Svært kostnadseffektivt og økonomisk på grunn av mengden konsentrasjon som trengs, sammen med den raske
effekten.

Bruksområde:
APESIN Rapid kan brukes på alle vanntette materialer i hele
sykehussektoren og i næringsmiddelområder. Egnet for overflater og
elementer som PVC/ PP/ PE/ plexiglass, gummi, syntetisk harpiks, linoleum, messing, VA-stål, forkrommet armatur, etc. På grunn av den bredspektrede
sammensetningen og den raske effekten, er den også ideell for områder
som må være spesielt godt beskyttet mot infeksjoner eller fra der
infeksjoner sannsynlig oppstår. Også egnet for emulsjonbehandlet gulvbelegg.

Bruk:
Tilsett 20 ml (= 1 slag av målepumpen) til 8 liter vann.
Alltid ta hensyn til full fukting (f.eks 40 ml / m²) og virkningstid.
Skyll alltid renholdsutstyr med rent vann.

Forholdsregler ved bruk:
Etsende. Miljøfarlig. Inneholder: Didecyl dimetyl
ammoniumchloride, guanidin, N, N ” ‘- 1,3-propan-diylbis-, N-Cocosalkylderivate, N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropan-1,3-diamin. Farlig ved
svelging. Etsende. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i
vannmiljøet. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Ved kontakt med øynene, skyll straks med store mengder vann og
kontakt lege. Må kastes om dette kjemikaliet og dets emballasje
på en sikker måte. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller / ansikts
beskyttelse. Ved uhell eller illebefinnende kontakt lege
øyeblikkelig (vis etiketten om mulig). Oppbevares i romtemperatur
i den originale emballasjen.
N-19 241 N-19 242 MZ nr 0709/04

Økologi:
Dette produktet er underlagt regelverket for miljø
kompatibiliteten til vaske- og rengjøringsmidler og tilhørende
forskrift om biologisk nedbrytbarhet av råvarene som brukes.
Bare gi helt tømt emballasje til spesialavfall.
Produktet strengt reservert for et profesjonelt bruk. Bruk biocider trygt.
Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Ingredienser:
100 g APESIN Rapid inneholder: 11g Didecyl dimetyl ammoniumchloride
10 g N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropan-1,3-diamin, 5 – 15% kationisk
overflateaktive midler, 5-15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer, <5% fosfonat, duft, limonen, linalool, alfa-isomethylionone, geranial, butyl- fenyl-metyl
propional.
pH ca. 11

5 l.

Leverandør


Faresymboler

    Les mer