Overflate Desinfeksjon 70% 4L

Varenummer: 11002 Kategorier: ,

Ikke kunde hos oss allerede? Fyll ut skjemaet her.

Produktinfo

Etanolbasert overflatedesinfeksjon.

CAS-nummer: 64-17-5
UN-nummer: 1170
EF-nummer: 200-578-6

Fullstendig denaturert overflatedesinfeksjon som er tilstandsfri.

Brukes til glatte og synlige rene overflater som bord, benker og vasker. Brukes hovedsakelig der mikrobiologisk smitteoverføring skal forhindres. Produktet er effektivt mot bakterier, sopp og virus. Det er også egnede utløsere for flasken slik at flasken kan brukes direkte i arbeidet.

Dokumenter


Faresymboler

Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget brannfarlig væske og damp.

  • Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • Meget brannfarlig væske og damp.

pictogram/faresymbolpictogram/faresymbol

Les mer