Polishfjerner, Eclipse Low Odor, 4 L

Eclipse low odor stripper
Polishfjerner med lav lukt.

Varenummer: 510MP Kategorier: ,

Ikke kunde hos oss allerede? Fyll ut skjemaet her.

Produktinfo

Eclipse Low Odor Stripper er enkke-butylebasert stripper, spesielt for steder der lukt er et problem.
Ikke-kaustisk.
Kaldtvannsformulert.

4 l.

Faresymboler

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

pictogram/faresymbolpictogram/faresymbol

Les mer