Sanitært rengjørings- og desinfeksjonsmiddel, Apesin SDR San, 1 L

Apesin SDR San 1 L. Desinfeksjon og rengjøringsmiddel for bad og sanitær, bakteriedrepende, soppgrepende og virushemmende. Etterlater en behagelig duft av blomster.

Varenummer: T09665 Kategorier: , ,

Ikke kunde hos oss allerede? Fyll ut skjemaet her.

Produktinfo

Apesin SDR San er et flytende desinfiserende rengjøringsmiddel for bad- og sanitærapplikasjoner.

Bakteriedrepende, soppdrepende, virushemmende Ingredienser: 100 g APESIN SDR san inneholder: 5,6 g L-(+)-melkesyre , 5-15% anionaktive overflateaktive stoffer, luktstoffer, butylfenyl-metylpropional, heksylkanelal. pH-verdi: omtrent 0,5

Ytelse: APESIN SDR san er best egnet for både rengjøring og desinfisering i bade- og sanitærområder. Det nyutviklede produktet overholder biocidreguleringer og lar sluttbrukerne fullføre nåværende krav hva gjelder hygiene. Oppløser hurtig og enkelt mineralsmuss som kalksåperester og rust i tillegg til organisk smuss som fett og proteinrester.
Perfekt for grundig rengjøring og vedlikeholdende rengjøring i sanitære områder og svømmebassengområder.
Registrert i den tyske listen over testede rengjøringsmidler for keramiske overflater i svømmebassenger (RK-liste) Dessuten etterlater APESIN SDR san en behagelig blomsterduft.
Jevnlig bruk på overflater på et tidlig stadium hindrer dannelse og oppblomstring av strålemugg.
Den desinfiserende ytelsen til Apesin SDR San har blitt undersøkt og testet i henhold til bestemmelsene til den tyske DGHM-VAH-listen.
Effektiv mot virussykdommer som gastroenteritt (f.eks. norovirus). Oppgitt i virusproduktlisten til det tyske IHO.

Påføringsmerknader: I hele badeområdet og det sanitære området sånn som kliniske, offentlige og private bad og svømmebassenger, toaletter, vaskerom. For syreresistente bad, varme bassenger og bad, bideter, vaskekummer, toaletter og urinaler inkludert koblinger og syreresistente fliser.
Siden ingrediensene løses hurtig i vann muliggjør det en komplett skylling, som understreker produktets egnethet for bruk i våtrom. Bruk ikke på kalkholdig steingulv, emalje, nylon og andre syrefølsomme underlag.

Bruk: For desinfisering innen 1 min virketid og for rengjøring av badekar og tanker: påfør konsentratet på en svamp, klut e.l. og stryk på. Desinfisering oppnås etter 1 minutt. Skyll deretter av med vann. Hvis produktet brukes riktig, kan til og med utilgjengelige steder enkelt vætes og rengjøres med den vinklede helleren. Vær alltid oppmerksom på mengden nødvendig for fullstendig væting (f.eks. 40 ml/m²) og virketid.
Skyll alltid rengjøringsutstyr med rent vann.
For desinfisering i sanitærområder (maks. virketid: 30 min) og samtidig rengjøring: tørk av med en 2 % løsning.
For normal rengjøring uten desinfiserende effekt: tørk av som vanlig med en 0,5% løsning. Skyll med vann i henhold til rengjøringsmetoden og nødvendig virketid. Før bruk sjekkes materialmotstanden på et sted som ikke er lett synlig.

Forsiktighetsregler ved bruk: Irriterende. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Dette produktet er ment for industrielt bruk.

Økologi: Dette produktet er underlagt forskrifter som angår miljømessig forenlighet med vaske- og rengjøringsmidler og de tilhørende forskrifter om biologisk nedbryting av anvendte råmaterialer Bruk biocider forsiktig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom.

1 l.

Leverandør


Faresymboler

    Les mer