Avkalker, BR 75, 5 L

Br 75 – Ulta Strong Descaler With High Viscosity 5L

Varenummer: T09014 Kategorier: , , ,

Ikke kunde hos oss allerede? Fyll ut skjemaet her.

Produktinfo

Ultra Strong Descaler er en ekstra sterk avkalker.
Den fjerner fastsittende, tykke kalkavleireringer, skorpet urinstein, rust og sementslør.
Ingen korrosjonsskader på forkrommede armaturer.
Anvendelig i alle svømmehaller, toaletter, dusj- og baderom, på syrefaste materialer.

5 l.

Leverandør


Faresymboler

H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H290 Kan være etsende for metaller.

  • H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H290 Kan være etsende for metaller.

pictogram/faresymbol

Les mer