Norfolier

Norfoliers sekker er laget av 100% gjenvunnet brukt norsk plastfolie – Post Consumer Waste – som er innsamlet i Norge via systemer etablert av Grønt Punkt Norge og gjenvunnet i Folldal i Hedmark.

Miljøfordelene er mange ved bruk av Norfoliers sekker laget av gjenvunnet plast:

  • Redusert energiforbruk knyttet til fremstilling av plast med over 80 %.
  • Forbruket av ny plast redusert med 100%.
  • Støtter og utvikler systemet for økt gjenvinning av plast i Norge.
  • 90% mindre CO2 utslipp sammenlignet med sekker av ny plast.
  • Kortreist: brukt plast samlet og gjenvunnet i Norge, sekkene produsert med gjenvunnet plast i egen fabrikk på Notodden.
  • Plasten bringes inn i et kretsløp og sirkelen avsluttes lokalt.

”Der Blaue Engel/ The Blue Angel” er verdens eldste miljømerkeordning
The Blue Angel (ENG) Der Blaue Engel er den offisielle miljømerkeordningen i Tyskland, og de vurderer alle relevante miljøproblemer i hele produktets livssyklus, slik som Svanemerket gjør i Norge.
Norfolier GreenTec er først i Norden til å merke sine avfallssekker og malerfolie med “Der Blaue Engel/ The Blue Angel” miljømerket. Ved å bruke produkter som bærer dette symbolet, kan man være sikker på at man gjør noe bra for seg selv, miljøet og fremtiden. Dette miljømerket tildeles bare de beste produktene i en kategori.

“Der Blaue Engel” er en type-1 miljømerking i henhold til ISQ 14024. Merket oppfyller dermed de høyeste kravene når det gjelder de normer den fastsetter. Dette merket er et viktig beslutningskriterium ved offentlige anbud og B2B-forretninger.

Norfolier GreenTecs gjenvinningsanlegg i Folldal er først i Norden til å bli EuCert Plast-sertifisert.

Visste du at…
Boss Europe sine kunder i 2015 har vært med på å redusere CO2-utslippet med hele 368.372 kg.? Alle Boss’ kunder som tilfredsstiller kravene kan få et diplom som bevis på sin viktige innsats for miljøet!

Demonstrasjon av våre grønne renholdsprodukter

Vi besøker deg gjerne for en gratis og helt uforpliktende demonstrasjon av våre grønne renholdsløsninger.

Kontakt oss