Made Blue

 • Post author:
 • Post category:

780 millioner mennesker mangler fortsatt tilgang til rent drikkevann. God helse, muligheten til å gå på skole, finne en jobb: det begynner med vann. Made Blue ønsker å skape så mye…

Fortsett å leseMade Blue

Cradle to Cradle

 • Post author:
 • Post category:

Cradle to Cradle instituttet sertifiserer produkter gjennom en kontinuerlig forbedringsprosess som ser på et produkt gjennom fem kvalitetskategorier: Ingredienser, gjenbruk, fornybar energi og karbonhåndtering, vannforvaltning og sosial rettferdighet.

Fortsett å leseCradle to Cradle

The Blue Angel

 • Post author:
 • Post category:

Rundt 12.000 miljøvennlige produkter og tjenester fra rundt 1500 selskaper har blitt tildelt Blue Angel. Hvis du bruker produkter eller tjenester som holder Blue Angel miljømerket, kan du være sikker…

Fortsett å leseThe Blue Angel

PEFC

 • Post author:
 • Post category:

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem, etablert i 1999. PEFC ble opprinnelig etablert som et Europeisk sertifiseringssystem under navnet Pan European Forest Certification. Fra 2002 fikk imidlertid systemet økende tilslutning fra…

Fortsett å lesePEFC

FSC

 • Post author:
 • Post category:

FSC ble etablert som en respons på økt avskoging og et voksende salg av ulovlig hogd tømmer verden over. Etter Rio-møtet i 1992 samlet en gruppe forretningsfolk, representanter fra miljø-…

Fortsett å leseFSC

Svanen

 • Post author:
 • Post category:

Svanemerket er en helhetlig merkeordning. Som stiller krav til miljø, helse – og etikk – for at forbrukeren skal kunne ta gode, informerte valg i butikken.

Fortsett å leseSvanen

Ecolabel

 • Post author:
 • Post category:

EU Ecolabel - ofte kalt "Blomsten" – er EUs miljømerke. Det er opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen inngår som en del av EØS-avtalen, derfor er Norge også med i…

Fortsett å leseEcolabel