FSC-logo

FSC

FSC ble etablert som en respons på økt avskoging og et voksende salg av ulovlig hogd tømmer verden over. Etter Rio-møtet i 1992 samlet en gruppe forretningsfolk, representanter fra miljø- og sosiale organisasjoner seg for å finne en løsning på den negative trenden i verdens skoger. Sammen kom de fram til løsninger og tiltak som ble til verdens raskest voksende skogsertifisering, nemlig FSC.