Svanen

Svanen

Svanemerket er en helhetlig merkeordning. Som stiller krav til miljø, helse – og etikk – for at forbrukeren skal kunne ta gode, informerte valg i butikken.