Desinfeksjon

Ultra

Hvilket desinfeksjonsmiddel skal du benytte?

Boss Europe AS har et stort utvalg midler som benyttes til desinfisering av hud og/eller overflater.
Her vil vi forsøke og forklare forskjellene på noen av de forskjellige midlene som finnes på markedet i dag.

For å forstå hva som gjør et virus inaktiv, og hvilket middel man skal benytte, må man forstå oppbygningen av et virus. ta for eksempel SARS Covid 19. Dette er et virus som består av en fettkappe, lipidmembran. Det er denne kappen vi ønsker å fjerne for å sette viruset inaktivt.
Dette kan enkelt gjøres ved å benytte vann og såpe, sprit, eller andre desinfeksjonsmidler, således er koronaviruset et enkelt virus å fjerne.

Noroviruset (nakne virus) kan være vanskelig å fjerne. Dette viruset har utviklet noe resistens mot alkohol, klor, vanlig rengjøringsmidler o.l., samt at det kan være vanskelig å fjerne fra hendene, her anbefales bruk av hansker i tillegg til hånddesinfeksjon og håndvask. På et slikt virus har feks hydrogenperoksid vist gode resultater for inaktivering av viruset.

Om du skal benytte desinfeksjonsmidler må du vite hva du skal angripe, hvilket virus du skal bekjempe. Gå målrettet frem og lag en god plan på:

 • hvor det skal benyttes
 • hva du ønsker å fjerne
 • virketid
 • hvor ofte det skal benyttes

Merk også at produkter benyttes som beskrevet på brukerveiledning, husk personlig beskyttelse.

På steder det ikke vil være normalt å benytte desinfeksjonsmidler, vil en god rengjøringsplan som følges være tilfredsstillende.  Bruk desinfeksjon som et supplement.

Desinfeksjonsmidler og SARS-CoV-2

En rekke desinfeksjonsmidler som er godkjent for bruk i Norge har også vist effekt mot sars-CoV-2, eksempelvis;

 • Alkoholer 70%
 • Klorprodukter (natriumhypokloritt, hypoklorsyre)
 • Pereddiksyre
 • Kaliummonopersulfat (Pentakalium-bis(peroksimonosulfat)-bis(sulfat))
 • Hydrogenperoksid

Alkohol 70 prosent til teknisk desinfeksjon kan benyttes til flekkdesinfeksjon

 • Benyttes ufortynnet.
 • Påføres området med en ren klut eller et tørkepapir, tilstrekkelig fuktig til at flaten er synlig fuktig.
 • La området lufttørke noen minutter.
 • Flaten trenger ikke rengjøres i etterkant.

Vær oppmerksom på at produkter ment til hånddesinfeksjon er ikke egnet til desinfeksjon av overflater.

Boss Europe AS har desinfeksjonsmidler med følgende innhold:
Hydrogenperoksid (H2O2) har en sterkt oksiderende effekt med et bredt antimikrobielt spektrum.
Pereddiksyre (C2H4O3) er et mer potent desinfeksjonsmiddel enn hydrogenperoksid, men det er også mindre stabilt i løsning, og i produkter til desinfeksjon finnes det derfor i en blanding med vann, eddiksyre (CH3COOH) og hydrogenperoksid (H2O2), der de tre substandene foreligger i likevekt.
Kvartære ammoniumforbindelser er kationiske overflateaktive stoffer med antimikrobiell effekt. De vanligste kvartære ammoniumforbindelsene er ammoniumklorider eller ammoniumbromider.
Alkoholbasert hånddesinfeksjon inneholder etanol, isopropanol, n-propanol, eller en kombinasjon av disse.

Viktig informasjon fra FHI:

Det er ikke grunnlag for å benytte kjemiske desinfeksjonsmidler for å redusere smitterisiko med SARS-CoV-2 til sektorer som til vanlig ikke benytter denne type metode. Dette gjelder uavhengig av metode for bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler, eksempelvis «fogging», spraying o.l.

Helsetjenesten har egne rutiner for bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler.

Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler kan virke skadelig på mennesker og miljø og skal benyttes målrettet og kun når det er nødvendig. Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler erstatter ikke rengjøring, men benyttes som et supplement.

kilde: FHI

 

Ta kontakt dersom du ønsker en uforpliktende demonstrasjon av våre grønne renholdsløsninger

Kontaktskjema