Miljøhjulet viser mangfoldet. Gulvvaskemaskiner, kjemi eller plast. Våre produkter er miljøvennlige!

Miljøhjulet viser mangfoldet av miljøvennlig produkter fra Boss Europe as. Gulvvaskemaskiner, kjemi eller plast.

Boss Europe AS, en grønn utfordrer i rengjøringsbransjen

Vi kjemper for mindre bruk av helseskadelige kjemikalier, for å minimere vårt fotavtrykk, og gi de ansatte bedre inneklima- og arbeidsmiljø. Det gjør vi ved å levere flere av verdens ledende renholdsprodukter. Boss Europe AS er hovedimportør for verdens ledende produsenter av miljøvennlige renholdsprodukter, og markedsledende på service, kvalitet og innovasjon.

Miljøhjulet illustrere at alle produkter fra Boss Europe as kan benyttes til å rengjøre ditt bygg på en miljøvennlig måte. Med gulvvaskemaskiner eller kjemi

Boss Europe AS er hovedimportør for verdens ledende produsenter av miljøvennlige renholdsprodukter, og markedsledende på service, kvalitet og innovasjon. Vi leverer blant annet Tennant rengjøringsmaskiner, som vasker gulv kun ved hjelp av rent vann. Vannet blir ført igjennom en prosess i gulvvaskemaskinen som blir kalt ec-H2O NanoClean, som gir vannet egenskaper som gjør at det er mulig å rengjøre uten å benytte kjemi.

Vi er også den norske distributøren av Tana-Chemie, Warner & Mertz produkter. Materialene i disse produktene er egnet for en sikker og fullstendig tilbakevending til biosfæren, eller for gjenvinning og gjenbruk av høy kvalitet.  Dette har gitt en av markedets høyeste miljøsertifiseringen på nesten 20 produkter, Cradle2Cradle sertifiseringen, som bygger på en tankegang som er inspirert av naturen, der avfall er det samme som næring. Det handler om at vi skal designe og produsere varene våre uten å etterlate oss avfall og forurensning og uten å sløse. Vi skal la alle materialer gå i biologiske og tekniske kretsløp, slik at de inngår som «næring» i neste ledd. Gjennom denne sertifiseringen kan vi i samarbeid med Tana-Chemie foreta miljøsertifisering av bygg som blir rengjort med tre eller flere av disse C2C produktene.

Papirindustrien har gjennomgått store, positive forandringer de siste 10 årene. Vi leverer nå papir som er 100 % resirkulert med minst like god kvalitet som tradisjonelt papir. Ingen trær blir hugget før produksjonen. I tillegg leverer vi også antibakterielt papir som hjelper til med å redusere sykefravær og smittespredning.

Sammen med våre produsenter bringer vi bærekraft til liv for dagen i dag, morgendagen og fremtidige generasjoner. Våre renholdsprodukter er balansert på en trygg, pålitelig, effektiv og miljøforsvarlig måte.

Ta det riktige valget!

Ta kontakt dersom du ønsker en uforpliktende demonstrasjon av våre grønne renholdsløsninger

Kontaktskjema